Roosters leggen in de tweede week van oktober

 

De fundering wordt gestort, 20 oktober

Het aanvullen van zand van de voergang en buitenste boxenrijen
kan verder worden afgemaakt

Het toekomstige melkgebouw is al gedeeltelijk ontmanteld

HOME