Er is veel gebeurd. 7 Januari in de vrieskou gestart met het plaatsen  van de staalkonstruktie. Daarna het  dak er grotendeels op. De laatste eindmuurtjes van de ligboxenrijen zijn gestort en de buitenmuren gemetseld. Eind december en begin januari puin en  ijzer geruimd, zand  uitgegraven, vuilwaterput geplaatst, leidingen gelegd,
zodat de vloer van de melkstal gestort kan worden.

 

HOME